Πρόεδρος

Θανασάς Αλέξανδρος

Αντιπρόεδρος 'Α

Κορωναίος Παναγιώτης

Αντιπρόεδρος Β'

Σπηλιωτάκης Δημήτρης

Γενικός Γραμματέας

Κατσιούλη Σταυρούλα

Ειδικός Γραμματέας

Λεμπέσης Νικόλαος

Ταμίας

Γιαλεσάκης Νικόλαος

Γενικός Αρχηγός

Νάκος Απόστολος

Έφορος

Πολυτραμής Νίκος

Μέλος

Κρουστάλης Παναγιώτης

Αναπληρωματικά Μέλη

Γουβαλάρης Ευάγγελος