Πρόεδρος

Θανασάς Αλέξανδρος

Αντιπρόεδρος 'Α

Κορωναίος Παναγιώτης

Αντιπρόεδρος Β'

Γενικός Γραμματέας

Κατσιούλη Σταυρούλα

Ειδικός Γραμματέας

Νάκος Απόστολος

Ταμίας

Γιαλεσάκης Νικόλαος

Γενικός Αρχηγός

Μαντζουράτος Γιώργος

Έφορος

Κρουστάλης Παναγιώτης

Μέλος

Ζιάβρας Ιωάννης

Αναπληρωματικά Μέλη

Γουβαλάρης Ευάγγελος