ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ: 2011 – 2014

Κ14 (ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ): 2005 – 2006

Κ10 (PRΟJUNIOR): 2009 – 2010

Κ16 (ΠΑΙΔΕΣ): 2003 – 2004

Κ12 (JUNIOR): 2007 – 2008

Κ18 (ΕΦΗΒΟΙ): 2001 – 2002