ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ         ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
16:00 – 17:30 ΑΝΔΡΙΚΟ ΑΝΔΡΙΚΟ ΑΝΔΡΙΚΟ ΑΝΔΡΙΚΟ
16:30 – 17:30 K10 – K12
17:30 – 18:30 K 12 ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ K 12 ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ
17:30 – 18:30 K14 SL K 10 K14 SL K 10 K14 ΕΠΣΑ- K14 SL
19:45 – 21:00 K14 ΕΠΣΑ K 16 K14 ΕΠΣΑ K14 ΕΠΣΑ K 16
20:30 – 21:40 K 16 K 16
21:20 – 22:30 K 18 K 18 K 18 K 18