ΩΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ         ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
16:00 – 17:30 ΑΝΔΡΙΚΟ ΑΝΔΡΙΚΟ ΑΝΔΡΙΚΟ ΑΝΔΡΙΚΟ
16:30 – 17:30 PROJUNIOR – JUNIOR
17:30 – 18:30 JUNIOR ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ JUNIOR ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ
17:30 – 18:30 ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ SL PROJUNIOR ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ SL PROJUNIOR ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ ΕΠΣΑ- ΠΡΟΠΑΙΔΕΣ SL
19:45 – 21:00 ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ ΕΠΣΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ ΕΠΣΑ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ ΕΠΣΑ ΠΑΙΔΙΚΟ
20:30 – 21:40 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ
21:20 – 22:30 ΕΦΗΒΙΚΟ ΕΦΗΒΙΚΟ ΕΦΗΒΙΚΟ ΕΦΗΒΙΚΟ